Algemeene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Knipsels en Kapsels

_ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Knipsels & Kapsels en de klant die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Knipsels & Kapsels binden niet.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Tarieven

_ De klant verplicht zich de kapper de overeengekomen prijs te betalen. Indien dit niet vóór de behandeling besproken wordt, gaat de kapper ervan uit dat de klant onze prijzen kent. Onze prijzen vindt u op onze website:

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website:

Annuleren

– De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren telefonisch te annuleren.

– Bij annulering binnen 24 uur kan de kapper aan de klant kosten in rekening brengen ter hoogte van 50% van de behandeling.

Aansprakelijkheid

– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– Bij de uitgevoerde behandelingen mag de kapper ervan uitgaan dat de cliënt in goede gezondheid verkeert. De cliënt dient vooraf melding te maken van eventuele omstandigheden die de uitkomst van de behandeling kunnen beïnvloeden of nadelige bijwerkingen voor de cliënt kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling.

_ Indien het kapsel en of kleur niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, kan de klant een klacht indienen bij de kapper. Klanten dienen klachten binnen 1 week na de behandeling te melden bij de kapper.

_ De klant moet de kapper de gelegenheid geven om de ontevredenheid op te lossen door één nieuwe behandeling uit te voeren. De kapper is niet verplicht om de klant zijn geld terug te geven als deze ontevreden is.

_ De kapper streeft altijd naar een bevredigend resultaatvoorde klant. Als hier door een andere behandeling nodig is, is de klant hiervoor verantwoordelijk

_ Als je eens schriftelijke reactie op de algemene voorwaarden wilt, neem dan contact op met info@knipselsenkapsels.nl
We streven ernaar om binnen 72 uur te reageren.